Miłość jest wszystkim co dobre i złe.


miłość-jest-wszystkim-co-dobre-i-złe
ludwik munkmiłośćjestwszystkimcodobrezłemiłość jestjest wszystkimwszystkim coco dobredobre ii złemiłość jest wszystkimjest wszystkim cowszystkim co dobreco dobre idobre i złemiłość jest wszystkim cojest wszystkim co dobrewszystkim co dobre ico dobre i złemiłość jest wszystkim co dobrejest wszystkim co dobre iwszystkim co dobre i złe

Natura jest wszystkim i darmo sili się wychowanie, by złe w dobre przemienić.Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje.Zło, które mogą wyrządzić złe książki, jest naprawiane jedynie przez dobre.Przyjaźń pomnaża to, co w życiu dobre, a dzieli to, co złe. Jest jedynym lekarstwem na nieszczęście i wytchnieniem dusz.Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko.