Miłość kobiety? Burzliwe morze falujące ku wieczności.


miłość-kobiety-burzliwe-morze-falują-ku-wiecznoś
ellen carrollmiłośćkobietyburzliwemorzefalującekuwiecznościmiłość kobietyburzliwe morzemorze falującefalujące kuku wiecznościburzliwe morze falującemorze falujące kufalujące ku wiecznościburzliwe morze falujące kumorze falujące ku wiecznościburzliwe morze falujące ku wieczności

Miłość mężczyzny? Egzotyczny kwiat, złamany, skruszony w ciągu godziny. Miłość kobiety? Burzliwe morze falujące ku wieczności.Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem.Miłość to morze, którego wybrzeżem jest kobieta.Miłość jest kręgiem w ruchu: krąży bez przestania w zawsze tak samo słodkiej wieczności kochania.Czas nie zna przerwy... Jest ciągłością nieuchwytną. Jest podobny do skrzydeł, które nas niosą w przyszłość i przygotowują do przeżywania wieczności, obiecanej nam przez Pana. Czas jest przedsmakiem wieczności.Miłość jest dzieckiem wieczności. Odbiera wspomnienia o początku i odbiera strach przed końcem.