Miłość kobiety? Burzliwe morze falujące ku wieczności.


miłość-kobiety-burzliwe-morze-falują-ku-wiecznoś
ellen carrollmiłośćkobietyburzliwemorzefalującekuwiecznościmiłość kobietyburzliwe morzemorze falującefalujące kuku wiecznościburzliwe morze falującemorze falujące kufalujące ku wiecznościburzliwe morze falujące kumorze falujące ku wiecznościburzliwe morze falujące ku wieczności

Miłość mężczyzny? Egzotyczny kwiat, złamany, skruszony w ciągu godziny. Miłość kobiety? Burzliwe morze falujące ku wieczności. -Jonathan Carroll
miłość-mężczyzny-egzotyczny-kwiat-złamany-skruszony-w-ągu-godziny-miłość-kobiety-burzliwe-morze-falują-ku-wiecznoś
Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem. -Madame de Stael
miłość-to-symbol-wiecznoś-niszczy-poczucie-czasu-wymazuje-pamięć-początków-i-obawę-przed-końcem
Miłość to morze, którego wybrzeżem jest kobieta. -Wiktor Hugo
miłość-to-morze-którego-wybrzeżem-jest-kobieta
Miłość jest kręgiem w ruchu: krąży bez przestania w zawsze tak samo słodkiej wieczności kochania. -Robert Herrick
miłość-jest-kręgiem-w-ruchu-krąży-bez-przestania-w-zawsze-tak-samo-słodkiej-wiecznoś-kochania
Miłość jest dzieckiem wieczności. Odbiera wspomnienia o początku i odbiera strach przed końcem. -Anne Louise Stael - Holstein
miłość-jest-dzieckiem-wiecznoś-odbiera-wspomnienia-o-początku-i-odbiera-strach-przed-końcem