Miłość kobiety do kobiety jest ucieczką od konfliktu z mężczyzną w krainę harmonii i narcyzmu - jest więc czymś w rodzaju azylu.


miłość-kobiety-do-kobiety-jest-ucieczką-od-konfliktu-z-mężczyzną-w-krainę-harmonii-i-narcyzmu-jest-więc-czymś-w-rodzaju-azylu
anais ninmiłośćkobietydojestucieczkąodkonfliktumężczyznąkrainęharmoniinarcyzmuwięcczymśrodzajuazylumiłość kobietykobiety dodo kobietykobiety jestjest ucieczkąucieczką odod konfliktukonfliktu zz mężczyznąmężczyzną ww krainękrainę harmoniiharmonii ii narcyzmunarcyzmujestjest więcwięc czymśczymś ww rodzajurodzaju azylumiłość kobiety dokobiety do kobietydo kobiety jestkobiety jest ucieczkąjest ucieczką oducieczką od konfliktuod konfliktu zkonfliktu z mężczyznąz mężczyzną wmężczyzną w krainęw krainę harmoniikrainę harmonii iharmonii i narcyzmui narcyzmujest więcjest więc czymświęc czymś wczymś w rodzajuw rodzaju azylumiłość kobiety do kobietykobiety do kobiety jestdo kobiety jest ucieczkąkobiety jest ucieczką odjest ucieczką od konfliktuucieczką od konfliktu zod konfliktu z mężczyznąkonfliktu z mężczyzną wz mężczyzną w krainęmężczyzną w krainę harmoniiw krainę harmonii ikrainę harmonii i narcyzmuharmonii i narcyzmujest więc czymśjest więc czymś wwięc czymś w rodzajuczymś w rodzaju azylumiłość kobiety do kobiety jestkobiety do kobiety jest ucieczkądo kobiety jest ucieczką odkobiety jest ucieczką od konfliktujest ucieczką od konfliktu zucieczką od konfliktu z mężczyznąod konfliktu z mężczyzną wkonfliktu z mężczyzną w krainęz mężczyzną w krainę harmoniimężczyzną w krainę harmonii iw krainę harmonii i narcyzmukrainę harmonii i narcyzmujest więc czymś wjest więc czymś w rodzajuwięc czymś w rodzaju azylu

Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii.Mężczyzna różni się od kobiety także i tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem.Dla kobiety seks ma na ogół tylko wtedy prawdziwą wartość, jeśli akt płciowy nie odbywa się w pustce uczuciowej; miłość jest najlepszą nauczycielką. Najwymyślniejsze nawet pozycje przy stosunku nie powodują u kobiety pełnej satysfakcji seksualnej, jeśli nie istnieje aura porozumienia z mężczyzną.Jeżeli dwie kobiety kochają jednego mężczyznę, jedynym dla niego ratunkiem jest ucieczka z trzecią.Mężczyzna na tym świecie nie odnosi nigdy absolutnego sukcesu, o ile mu kobiety nie pomagają. Kobiety rej wodzą w społeczeństwie. Jeżeli mężczyzna nie ma kobiet po swej stronie, to przepadł z kretesem.