Miłość kobiety jest tylko jedna. To nieprawda, że


miłość-kobiety-jest-tylko-jedna-to-nieprawda-że-każda-miłość-jest-pierwsza-prawdziwa-może-być-tylko-raz-inne-to-surogaty-na-miastki
romain hereuxmiłośćkobietyjesttylkojednatonieprawdażekażdamiłośćpierwszaprawdziwamożebyćrazinnetosurogatynamiastkiuczuciamiłość kobietykobiety jestjest tylkotylko jednakażda miłośćmiłość jestjest pierwszaprawdziwa możemoże byćbyć tylkotylko razinnemiłość kobiety jestkobiety jest tylkojest tylko jednakażda miłość jestmiłość jest pierwszaprawdziwa może byćmoże być tylkobyć tylko razmiłość kobiety jest tylkokobiety jest tylko jednakażda miłość jest pierwszaprawdziwa może być tylkomoże być tylko razmiłość kobiety jest tylko jednaprawdziwa może być tylko raz

Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że Miłość to sprawa trudna, wzajemna miłość między dwojgiem ludzi to może najtrudniejsze, co na nas nałożono - to zadanie, wobec którego każde inne jest tylko przygotowaniem.Co to jest prawdziwa miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne - umieją zaledwie uwodzić.Istnieje tylko jedna siła, która może od wewnątrz osłabiać egoizm - to miłość, a przede wszystkim miłość płciowa.Pierwsza miłość kobiety rodzi się z wyobraźni, druga z serca, a wszystkie następne ze zmysłów. Dziewięć kobiet zabiera dziesiątą część życia. Jedna jedyna może je zabrać całe.Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.