Miłość kobiety polega na braniu.


miłość-kobiety-polega-na-braniu
august strindbergmiłośćkobietypoleganabraniumiłość kobietykobiety polegapolega nana braniumiłość kobiety polegakobiety polega napolega na braniumiłość kobiety polega nakobiety polega na braniumiłość kobiety polega na braniu

Miłość ko­biety po­lega na braniu.Więcej błogosławieństwa jest w dawaniu aniżeli w braniu - motto miłosiernych i bokserów.Wyższość przeciętnej kobiety nad przeciętnym mężczyzną polega na tym, że kobieta nigdy nie prowokuje, tylko odpowiada na bodziec.Problem dla kobiety polega na tym, by tak ujarzmić swego męża, aby niektóre rzeczy pozostawić w nim dostatecznie wielkie.Gdyby nie kobiety, mężczyzna nie wiedziałby, na czym polega prawdziwe piękno natury.Miłość kobiety do kobiety jest ucieczką od konfliktu z mężczyzną w krainę harmonii i narcyzmu - jest więc czymś w rodzaju azylu.