Miłość koi niedole i budzi w nas dzielność. Jest wezgłowiem smutku i skrzydłem męstwa.


miłość-koi-niedole-i-budzi-w-nas-dzielność-jest-wezgłowiem-smutku-i-skrzydłem-męstwa
samuel coleridgemiłośćkoiniedolebudzinasdzielnośćjestwezgłowiemsmutkuskrzydłemmęstwamiłość koikoi niedoleniedole ii budzibudzi ww nasnas dzielnośćjest wezgłowiemwezgłowiem smutkusmutku ii skrzydłemskrzydłem męstwamiłość koi niedolekoi niedole iniedole i budzii budzi wbudzi w nasw nas dzielnośćjest wezgłowiem smutkuwezgłowiem smutku ismutku i skrzydłemi skrzydłem męstwamiłość koi niedole ikoi niedole i budziniedole i budzi wi budzi w nasbudzi w nas dzielnośćjest wezgłowiem smutku iwezgłowiem smutku i skrzydłemsmutku i skrzydłem męstwamiłość koi niedole i budzikoi niedole i budzi wniedole i budzi w nasi budzi w nas dzielnośćjest wezgłowiem smutku i skrzydłemwezgłowiem smutku i skrzydłem męstwa

Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia.Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie.Miłość po­maga znieść wspólną niedolę.Praca oddala od nas trzy wielkie niedole - nudę, występek i ubóstwo.Nauka w głowie, w czynie dzielność, miłość ludzka - skarb nieprzepłacony