Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jest jej urok i piękno.


miłość-kpi-sobie-z-rozsądku-i-w-tym-jest-jej-urok-i-piękno
andrzej sapkowskimiłośćkpisobierozsądkutymjestjejurokpięknomiłość kpikpi sobiesobie zz rozsądkuw tymtym jestjest jejjej urokurok ii pięknomiłość kpi sobiekpi sobie zsobie z rozsądkui w tymw tym jesttym jest jejjest jej urokjej urok iurok i pięknomiłość kpi sobie zkpi sobie z rozsądkui w tym jestw tym jest jejtym jest jej urokjest jej urok ijej urok i pięknomiłość kpi sobie z rozsądkui w tym jest jejw tym jest jej uroktym jest jej urok ijest jej urok i piękno

Miłość ma w sobie coś głęboko zwierzęcego i w tym tkwi jej piękno. -Pierre Burney
miłość-w-sobie-coś-głęboko-zwierzęcego-i-w-tym-tkwi-jej-piękno
Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby. -Bertrand Russell
matematyka-zawiera-w-sobie-nie-tylko-prawdę-ale-i-najwyższe-piękno-piękno-chłodne-i-surowe-podobne-do-piękna-rzeźby
Ci, którzy znają miłość w jej bezmiarach, wiedzą, że nie sposób kosztować jej rozkoszy, nie przyswoiwszy sobie jej cnót. -Honore de Balzac
ci-którzy-znają-miłość-w-jej-bezmiarach-wiedzą-że-nie-sposób-kosztować-jej-rozkoszy-nie-przyswoiwszy-sobie-jej-cnót
Człowiek zbu­dowa­ny jest z prze­ciw­ności, w tym całe je­go dra­matyczne bo­gac­two i urok. -Jalu Kurek
człowiek-zbu­dowa­ny-jest z prze­ciw­noś-w tym-całe-­go-dra­matyczne-bo­gac­two-i urok
Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu. -Johann Heinrich Pestalozzi
miłość-wybiera-sobie-łe-miejsce-które-rozjaśnia-wszystko-pozostałe-jest-w-jej-cieniu