Miłość, którą chce się czuć, nie zastąpi nigdy tej, którą się czuje.


miłość-którą-chce-ę-czuć-nie-zastąpi-nigdy-tej-którą-ę-czuje
claude prosper jolyot crebillionmiłośćktórąchcesięczućniezastąpinigdytejczujektórą chcechce sięsię czućnie zastąpizastąpi nigdynigdy tejktórą sięsię czujektórą chce sięchce się czućnie zastąpi nigdyzastąpi nigdy tejktórą się czujektórą chce się czućnie zastąpi nigdy tej

Nie masz kobiety - niech mówi, co chce i będzie nie wiedzieć jak cnotliwa - która, będąc kochaną, czuje się tym urażona.Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata.Jedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi, to miłość własna.Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi.Każdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami: tą, którą ma, tą, którą oka­zuje, i tą, którą sądzi, że ma.