Miłość między cnotami jest tym, czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody.


miłość-między-cnotami-jest-tym-czym-słoń-między-gwiazdami-nadaje-im-blasku-i-urody
franciszek salezy Śwmiłośćmiędzycnotamijesttymczymsłońcegwiazdaminadajeimblaskuurodymiłość międzymiędzy cnotamicnotami jestjest tymczym słońcesłońce międzymiędzy gwiazdaminadaje imim blaskublasku ii urodymiłość między cnotamimiędzy cnotami jestcnotami jest tymczym słońce międzysłońce między gwiazdaminadaje im blaskuim blasku iblasku i urodymiłość między cnotami jestmiędzy cnotami jest tymczym słońce między gwiazdaminadaje im blasku iim blasku i urodymiłość między cnotami jest tymnadaje im blasku i urody

Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość dla duszy. -Honore de Balzac
czym-jest-słoń-dla-ziemi-tym-miłość-dla-duszy
Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna. -Franciszek Salezy Św
miłość-wśród-cnót-jest-jak-słoń-wśród-gwiazd-udziela-im-blasku-i-piękna
Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem