Miłość: Miłość sama stanowi o sobie.


miłość-miłość-sama-stanowi-o-sobie
moliermiłośćmiłośćsamastanowisobiemiłość samasama stanowistanowi oo sobiemiłość sama stanowisama stanowi ostanowi o sobiemiłość sama stanowi osama stanowi o sobiemiłość sama stanowi o sobie

Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym. -Bernard Św
miłość-wystarcza-sama-sobie-gdy-zawładnie-jakimś-sercem-skupia-w-sobie-wszystkie-inne-uczucia-dusza-która-kocha-kocha-i-nie-myśli-o-niczym
Miłość jest ślepa i sama sobie niedowierzając chwyta się każdego oparcia. -Aleksander Puszkin
miłość-jest-ślepa-i-sama-sobie-niedowierzając-chwyta-ę-każdego-oparcia
Miłość jest ślepa i sama sobie nie dowierzając, chwyta się każdego oparcia. -Aleksander Puszkin
miłość-jest-ślepa-i-sama-sobie-nie-dowierzając-chwyta-ę-każdego-oparcia
Miłość nie wymaga dla siebie wdzięczności. Miłość sama jest wdzięcznością. -J. Usarek
miłość-nie-wymaga-dla-siebie-wdzięcznoś-miłość-sama-jest-wdzięcznośą
Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic. -Tadeusz Kotarbiński
mądrość-sama-sobie-nie-ufa-głupota-sama-sobie-udziela-kredytu-bez-granic
Miłość daje siebie i tylko siebie, w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania i nie da się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia. -Khalil Gibran
miłość-daje-siebie-i-tylko-siebie-w-niej-wszystko-ę-zawiera-miłość-nic-nie-pochłania-i-nie-da-ę-pochłonąć-gdyż-miłość-samą-miłośą