Miłość: Miłość sama stanowi o sobie.


miłość-miłość-sama-stanowi-o-sobie
moliermiłośćmiłośćsamastanowisobiemiłość samasama stanowistanowi oo sobiemiłość sama stanowisama stanowi ostanowi o sobiemiłość sama stanowi osama stanowi o sobiemiłość sama stanowi o sobie

Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym.Miłość jest ślepa i sama sobie niedowierzając chwyta się każdego oparcia.Miłość jest ślepa i sama sobie nie dowierzając, chwyta się każdego oparcia.Miłość nie wymaga dla siebie wdzięczności. Miłość sama jest wdzięcznością.Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic.Miłość daje siebie i tylko siebie, w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania i nie da się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia.