Miłość może zrujnować życie człowieka.


miłość-może-zrujnować-życie-człowieka
george christoph lichtenbergmiłośćmożezrujnowaćżycieczłowiekamiłość możemoże zrujnowaćzrujnować życieżycie człowiekamiłość może zrujnowaćmoże zrujnować życiezrujnować życie człowiekamiłość może zrujnować życiemoże zrujnować życie człowiekamiłość może zrujnować życie człowieka

Mój mąż i ja mamy zamiar albo kupić psa albo sprawić sobie dziecko. Trudno nam się zdecydować, czy zrujnować sobie dywan czy życie.Miłość to przyjaźń, Miłość to coś niesamowitego. Zmienia two­je życie na coś piękne­go i wspaniałego. Tyl­ko wte­dy czu­jesz, że żyjesz, jak roz­piera cię ener­gia, bo to ona- miłość je­dyna rzecz, która tak nap­rawdę człowieka uszczęśliwi.Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro.Nikt nie może zmierzyć miłości żyjącej w sercu człowieka i jego odpowiedzialności za zmarnowaną miłość.Trzy czwar­te człowieka to je­go życie wewnętrzne, w znacznej części na pół świado­me, i ki­no, jak może żad­na in­na sztu­ka, pot­ra­fi je odtworzyć.Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia...