Miłość, na oko łagodna, w istocie bywa jak pantera głodna! I chociaż ślepa, drogi przyjacielu, najkrótszą drogą podąża do celu.


miłość-na-oko-łagodna-w-istocie-bywa-jak-pantera-głodna-i-chociaż-ślepa-drogi-przyjacielu-najkrótszą-drogą-podąża-do-celu
william shakespearemiłośćnaokołagodnaistociebywajakpanteragłodnachociażślepadrogiprzyjacielunajkrótsządrogąpodążadoceluna okooko łagodnaw istocieistocie bywabywa jakjak panterapantera głodnai chociażchociaż ślepadrogi przyjacielunajkrótszą drogądrogą podążapodąża dodo celuna oko łagodnaw istocie bywaistocie bywa jakbywa jak panterajak pantera głodnai chociaż ślepanajkrótszą drogą podążadrogą podąża dopodąża do celuw istocie bywa jakistocie bywa jak panterabywa jak pantera głodnanajkrótszą drogą podąża dodrogą podąża do celuw istocie bywa jak panteraistocie bywa jak pantera głodnanajkrótszą drogą podąża do celu

Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu.Miłość jest najkrótszą drogą do nas samych i do innych ludzi.Doprawdy, najpewniejszą drogą do Piekła jest droga stopniowa - łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów.Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka.Miłość jest ślepa, gdy świta jej nadzieja rozkoszy, ale gdy ma odzyskanie niefortunnie utraconego szczęścia na celu, potrafi z niezwykłą przenikliwością przewidzieć wszystko.Zawsze obieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna.