miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte? 


miłość-nie jest skut­kiem-czynów-to czy­ny-są skut­kiem-miłoś-a-może-kółko-jest zamknięte 
emilia szumiłomiłośćnie jest skut­kiemczynówto czy­nysą skut­kiemmiłościmożekółkojest zamknięte miłość nie jest skut­kiemnie jest skut­kiem czynówto czy­ny są skut­kiemsą skut­kiem miłościmoże kółkomiłość nie jest skut­kiem czynówto czy­ny są skut­kiem miłościa może kółko

Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli.Łzy są skut­kiem czynów.Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu.To właśnie skut­kiem, klątwą złego czy­nu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia.Skut­kiem dzieła Twoich rąk jest drżenie mo­jego ciała...Jes­teś dla mnie zagadką Za­gadką, która nie ma rozwiązania Ty­siącem ka­wałków układanki Skut­kiem bez przyczyny.