Miłość nie zna wieku. Zna za to uczucia...


miłość-nie zna-wieku-zna za to uczucia
opuszczonamiłośćnie znawiekuzna za to uczuciamiłość nie znanie zna wiekumiłość nie zna wieku

Kobieta nie zna pojęć: miłość, zazdrość, zemsta. Ona zna te uczucia.Ko­bieta nie zna pojęć: miłość, zaz­drość, zem­sta. Ona zna te uczucia.. . . Bo miłość nie zna pór dnia, a nadzieja nie ma końca, a wiara nie zna granic, tylko wiedza i niewiedza skrępowane są czasem i granicami.Jeśli is­tnieje coś w życiu, za co po­win­niśmy być wdzięczni bo­gom - po­za sa­mym życiem - to dar, iż nie zna­my siebie: nie zna­my siebie i nie zna­my jed­ni drugich.Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość? Piekło nie zna wściekłości takiej jak miłość w nienawiść zmieniona, i nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona.