Miłość nie przeminie nigdy.


miłość-nie-przeminie-nigdy
paweł z tarsumiłośćnieprzeminienigdymiłość nienie przeminieprzeminie nigdymiłość nie przeminienie przeminie nigdymiłość nie przeminie nigdy

Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.Prawdziwa miłość (a zresztą, czy jest jakaś inna?) nigdy nas nie opuszcza. Ktoś, kto mówi Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata.- cierpienie twe przeminieJedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi, to miłość własna.Niezliczone pokolenia przemijają jak jesienne liście. Tylko miłość jest wieczna. Tylko miłość nigdy nie umiera.