Miłość nie wymaga dla siebie wdzięczności. Miłość sama jest wdzięcznością.


miłość-nie-wymaga-dla-siebie-wdzięcznoś-miłość-sama-jest-wdzięcznośą
j. usarekmiłośćniewymagadlasiebiewdzięcznościsamajestwdzięcznościąmiłość nienie wymagawymaga dladla siebiesiebie wdzięcznościmiłość samasama jestjest wdzięcznościąmiłość nie wymaganie wymaga dlawymaga dla siebiedla siebie wdzięcznościmiłość sama jestsama jest wdzięcznościąmiłość nie wymaga dlanie wymaga dla siebiewymaga dla siebie wdzięcznościmiłość sama jest wdzięcznościąmiłość nie wymaga dla siebienie wymaga dla siebie wdzięczności

Miłość daje siebie i tylko siebie, w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania i nie da się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia.Gdzieś słyszałem: Kiedyś o miłości myślano jako o sile motywującej, nadającej w pewien sposób kierunek naszemu życiu. Obecnie i to stoi pod znakiem zapytania. Miłość sama dla siebie stała się problemem wymagającym rozwiązania.Bo miłość jest jak drzewo, sama z siebie rośnie, głęboko zapuszcza korzenie w całą istotę człowieka i nieraz na ruinie serca dalej się zieleni.Bo miłość jest jak drzewo: sama z siebie rośnie, głęboko zapuszcza korzenie w całą istotę człowieka i nieraz, na ruinie serca, dalej się zieleni.Miłość jest odpowiedzią na wartość, wymaga poświęcenia.