Miłość nie wyraża się w myślach. Miłość jest.


miłość-nie-wyraża-ę-w-myślach-miłość-jest
antoine de saint - exuperymiłośćniewyrażasięmyślachjestmiłość nienie wyrażawyraża sięw myślachmiłość jestmiłość nie wyrażanie wyraża sięwyraża się wsię w myślachmiłość nie wyraża sięnie wyraża się wwyraża się w myślachmiłość nie wyraża się wnie wyraża się w myślach

Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie Najpiękniejsza miłość do Boga wyraża się przez skruchę. Ten kocha Boga najgłębiej, kto oddaje mu w darze swoje winy.Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem.Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.Miłość to smu­tek i szczęście Z Miłością spot­kasz się wszędzie * Miłość to uśmiech i łzy A jed­nak Miłość to Ty* Z Miłością jest jak z pogodą... Raz świeci Słońce,a raz pa­da deszcz... A jed­nak Miłość ma w sobie... Pa­rasol na gorzki dzień...Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości.