Miłość nie zawsze może pokonać cierpienie, ale może je uczynić znośnym, a nawet radosnym!


miłość-nie-zawsze-może-pokonać-cierpienie-ale-może-uczynić-znośnym-a-nawet-radosnym
anonimmiłośćniezawszemożepokonaćcierpieniealeuczynićznośnymnawetradosnymmiłość nienie zawszezawsze możemoże pokonaćpokonać cierpienieale możemoże jeje uczynićuczynić znośnymnawet radosnymmiłość nie zawszenie zawsze możezawsze może pokonaćmoże pokonać cierpienieale może jemoże je uczynićje uczynić znośnyma nawet radosnymmiłość nie zawsze możenie zawsze może pokonaćzawsze może pokonać cierpienieale może je uczynićmoże je uczynić znośnymmiłość nie zawsze może pokonaćnie zawsze może pokonać cierpienieale może je uczynić znośnym

Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.Szczęśliwa miłość może niekiedy przemawiać językiem pochlebstwa. Ale nieszczęśliwa miłość wyznaje zawsze prawdę.Miłość - to ból i cierpienie? A może lek na wszystko? Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia...Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może.