Miłość objawia się w niezmierzonym bogactwie postaci.


miłość-objawia-ę-w-niezmierzonym-bogactwie-postaci
jose ortega y gassetmiłośćobjawiasięniezmierzonymbogactwiepostacimiłość objawiaobjawia sięw niezmierzonymniezmierzonym bogactwiebogactwie postacimiłość objawia sięobjawia się wsię w niezmierzonymw niezmierzonym bogactwieniezmierzonym bogactwie postacimiłość objawia się wobjawia się w niezmierzonymsię w niezmierzonym bogactwiew niezmierzonym bogactwie postacimiłość objawia się w niezmierzonymobjawia się w niezmierzonym bogactwiesię w niezmierzonym bogactwie postaci

Miłość jest spontaniczna, zawsze nowa: objawia się wciąż w nowy sposób,nie daje się sprowadzić do reguł, wymyśla nieprzewidywalne rozwiązania.Cóż po bogactwie, jeśli używać się wzbraniasz.Miłość prawdziwie wielka najczęściej bywa nieszczęśliwa, a miłość nieszczęśliwa zazwyczaj prowadzi do samobójstwa - w tej czy innej postaci.Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia...Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.Prawdziwy ból nie objawia się we łzach.