Miłość od pierwszego wejrzenia należy traktować z przymrużeniem oka.


miłość-od-pierwszego-wejrzenia-należy-traktować-z-przymrużeniem-oka
anonimmiłośćodpierwszegowejrzenianależytraktowaćprzymrużeniemokamiłość odod pierwszegopierwszego wejrzeniawejrzenia należynależy traktowaćtraktować zz przymrużeniemprzymrużeniem okamiłość od pierwszegood pierwszego wejrzeniapierwszego wejrzenia należywejrzenia należy traktowaćnależy traktować ztraktować z przymrużeniemz przymrużeniem okamiłość od pierwszego wejrzeniaod pierwszego wejrzenia należypierwszego wejrzenia należy traktowaćwejrzenia należy traktować znależy traktować z przymrużeniemtraktować z przymrużeniem okamiłość od pierwszego wejrzenia należyod pierwszego wejrzenia należy traktowaćpierwszego wejrzenia należy traktować zwejrzenia należy traktować z przymrużeniemnależy traktować z przymrużeniem oka

Miłość od pierwszego wejrzenia jest tylko powierzchowną sprawą duszy.Miłość od pierwszego wejrzenia kończy się często małżeństwem do ostatniego westchnienia.Miłość od pierwszego wejrzenia - usprawiedliwianie się mężczyzn z tego, że ciągle im się spieszy.Nie jestem z tych, którzy nie wierzą w miłość od pierwszego wejrzenia, ale zawsze wolę spojrzeć po raz drugi.Ach, co za oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia!Jaka to oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia.