Miłość od pierwszego wejrzenia - usprawiedliwianie się mężczyzn z tego, że ciągle im się spieszy.


miłość-od-pierwszego-wejrzenia-usprawiedliwianie-ę-mężczyzn-z-tego-że-ągle-im-ę-spieszy
elke sommermiłośćodpierwszegowejrzeniausprawiedliwianiesięmężczyzntegożeciągleimspieszymiłość odod pierwszegopierwszego wejrzeniawejrzeniausprawiedliwianieusprawiedliwianie sięsię mężczyznmężczyzn zz tegoże ciągleciągle imim sięsię spieszymiłość od pierwszegood pierwszego wejrzeniapierwszego wejrzeniausprawiedliwianie sięusprawiedliwianie się mężczyznsię mężczyzn zmężczyzn z tegoże ciągle imciągle im sięim się spieszymiłość od pierwszego wejrzeniaod pierwszego wejrzeniausprawiedliwianie się mężczyznusprawiedliwianie się mężczyzn zsię mężczyzn z tegoże ciągle im sięciągle im się spieszymiłość od pierwszego wejrzeniausprawiedliwianie się mężczyzn zusprawiedliwianie się mężczyzn z tegoże ciągle im się spieszy

Miłość od pierwszego wejrzenia kończy się często małżeństwem do ostatniego westchnienia.Miłość od pierwszego wejrzenia należy traktować z przymrużeniem oka.Miłość od pierwszego wejrzenia jest tylko powierzchowną sprawą duszy.Ach, co za oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia!Jaka to oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia.Najdziwniejsze w miłości od pierwszego wejrzenia jest to, że zdarza się ludziom, którzy widywali się codziennie od lat.