Miłość odbiera rozum tym, co go posiadają, a daje tym, co go nie mają.


miłość-odbiera-rozum-tym-co-go-posiadają-a-daje-tym-co-go-nie-mają
denis diderotmiłośćodbierarozumtymcogoposiadajądajeniemająmiłość odbieraodbiera rozumrozum tymco gogo posiadajądaje tymco gogo nienie mająmiłość odbiera rozumodbiera rozum tymco go posiadająa daje tymco go niego nie mająmiłość odbiera rozum tymco go nie mają

Obecnie najbardziej krępują zasady; znacznie bardziej przeszkadzają tym, którzy je mają, niż tym, którzy ich nie posiadają. -Henry Francois Becque
obecnie-najbardziej-krępują-zasady-znacznie-bardziej-przeszkadzają-tym-którzy-mają-ż-tym-którzy-ich-nie-posiadają
Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zamienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne. Miłość niszczy prawa i nadaje nowe. -Giovanni Boccaccio
wielu-mniema-i-głosi-że-miłość-odbiera-rozum-i-ludzi-jakoby-w-głupców-zamienia-zdaje-mi-ę-że-to-mniemanie-jest-mylne-miłość-niszczy
Miłość jest dzieckiem wieczności. Odbiera wspomnienia o początku i odbiera strach przed końcem. -Anne Louise Stael - Holstein
miłość-jest-dzieckiem-wiecznoś-odbiera-wspomnienia-o-początku-i-odbiera-strach-przed-końcem
Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles
kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość. -Ezop
im-mniejszy-rozum-tym-większa-zarozumiałość