Miłość odkrywa brata w tym człowieku, który w tym momencie nas mija.


miłość-odkrywa-brata-w-tym-człowieku-który-w-tym-momencie-nas-mija
riccardo lpmbardimiłośćodkrywabratatymczłowiekuktórymomencienasmijamiłość odkrywaodkrywa bratabrata ww tymtym człowiekuktóry ww tymtym momenciemomencie nasnas mijamiłość odkrywa brataodkrywa brata wbrata w tymw tym człowiekuktóry w tymw tym momencietym momencie nasmomencie nas mijamiłość odkrywa brata wodkrywa brata w tymbrata w tym człowiekuktóry w tym momenciew tym momencie nastym momencie nas mijamiłość odkrywa brata w tymodkrywa brata w tym człowiekuktóry w tym momencie nasw tym momencie nas mija

Satyryk to człowiek, który odkrywa w sobie cechy niemiłe i następnie opowiada o tym innym.Czy wiesz, na czym polega sukces Jamesa Bonda? – Nie na tym, że wie on wszystko o broni i strategiach walki, ani na tym, że jest silny i umie się bić, ani na tym, że jest przebiegły i potrafi wszystkich wyprowadzić w pole, ani nie na tym, że jest przystojny i kochają go wszystkie kobiety, tylko na tym – że potrafi dostrzec i wykonać to, co w danym momencie jest najważniejsze.Nie pa­miętam nic tak gorzkiego, co dałoby się porównać z tym, że za­kochałam się w człowieku, który nig­dy mnie nie kochał.Czułej miłości nie idzie przeob­ra­zić w tym samym momencie w bliską przy­jaźń .Przychodzi ta­ki mo­ment, Że pot­rze­buję Cię tu obok, Ale w tym momencie, Nie ma tu nikogo.Przebaczamy łatwo tym, którzy nas nudzą, ale nigdy tym, którzy nas uważają za nudnych.