Miłość - oto jedyna namiętność wystarczająco duża, byśmy mogli ją przypisać nieskończenie małym.


miłość-oto-jedyna-namiętność-wystarczająco-ża-byśmy-mogli-ją-przypisać-nieskończenie-łym
louis aragonmiłośćotojedynanamiętnośćwystarczającodużabyśmymogliprzypisaćnieskończeniemałymmiłośćotooto jedynajedyna namiętnośćnamiętność wystarczającowystarczająco dużabyśmy moglimogli jąją przypisaćprzypisać nieskończenienieskończenie małymoto jedynaoto jedyna namiętnośćjedyna namiętność wystarczająconamiętność wystarczająco dużabyśmy mogli jąmogli ją przypisaćją przypisać nieskończenieprzypisać nieskończenie małymoto jedyna namiętnośćoto jedyna namiętność wystarczającojedyna namiętność wystarczająco dużabyśmy mogli ją przypisaćmogli ją przypisać nieskończenieją przypisać nieskończenie małymoto jedyna namiętność wystarczającooto jedyna namiętność wystarczająco dużabyśmy mogli ją przypisać nieskończeniemogli ją przypisać nieskończenie małym

Miłość – oto jedyna namiętność wystarczająco duża, byśmy mogli ją przypisać nieskończenie małym.Miłość prawdziwa składa się z rzeczy nieskończenie wielkich i zarazem nieskończenie małych.Życie byłoby nieskończenie szczęśliwsze, gdybyśmy mogli rozpocząć je w wieku lat osiemdziesięciu i stopniowo zbliżać się do osiemnastu.Duża część przyjemności z robienia czegoś nowego wypływa z myśli, że będziemy mogli się tym pochwalić przyjacielowi.Nie jest ważne, byśmy mogli naprawić, lecz aby nam zwrócono to, co zawiniliśmy.Ludzie nieskończenie mali są zwykle nieskończenie dumni.