Miłość – oto jedyna namiętność wystarczająco duża, byśmy mogli ją przypisać nieskończenie małym.


miłość-oto-jedyna-namiętność-wystarczająco-ża-byśmy-mogli-ją-przypisać-nieskończenie-łym
louis aragonmiłośćotojedynanamiętnośćwystarczającodużabyśmymogliprzypisaćnieskończeniemałymmiłość –– otooto jedynajedyna namiętnośćnamiętność wystarczającowystarczająco dużabyśmy moglimogli jąją przypisaćprzypisać nieskończenienieskończenie małymmiłość – oto– oto jedynaoto jedyna namiętnośćjedyna namiętność wystarczająconamiętność wystarczająco dużabyśmy mogli jąmogli ją przypisaćją przypisać nieskończenieprzypisać nieskończenie małymmiłość – oto jedyna– oto jedyna namiętnośćoto jedyna namiętność wystarczającojedyna namiętność wystarczająco dużabyśmy mogli ją przypisaćmogli ją przypisać nieskończenieją przypisać nieskończenie małymmiłość – oto jedyna namiętność– oto jedyna namiętność wystarczającooto jedyna namiętność wystarczająco dużabyśmy mogli ją przypisać nieskończeniemogli ją przypisać nieskończenie małym

Miłość - oto jedyna namiętność wystarczająco duża, byśmy mogli ją przypisać nieskończenie małym.Miłość prawdziwa składa się z rzeczy nieskończenie wielkich i zarazem nieskończenie małych.Życie byłoby nieskończenie szczęśliwsze, gdybyśmy mogli rozpocząć je w wieku lat osiemdziesięciu i stopniowo zbliżać się do osiemnastu.Duża część przyjemności z robienia czegoś nowego wypływa z myśli, że będziemy mogli się tym pochwalić przyjacielowi.Nie jest ważne, byśmy mogli naprawić, lecz aby nam zwrócono to, co zawiniliśmy.Ludzie nieskończenie mali są zwykle nieskończenie dumni.