Miłość po­maga znieść wspólną niedolę.


miłość-po­maga-znieść-wspólną-niedolę
friedrich von schillermiłośćpo­magaznieśćwspólnąniedolęmiłość po­magapo­maga znieśćznieść wspólnąwspólną niedolęmiłość po­maga znieśćpo­maga znieść wspólnąznieść wspólną niedolęmiłość po­maga znieść wspólnąpo­maga znieść wspólną niedolęmiłość po­maga znieść wspólną niedolę

Miłość koi niedole i budzi w nas dzielność. Jest wezgłowiem smutku i skrzydłem męstwa.Miłość to nie jest całko­wite od­da­nie się i pod­prządko­wanie, miłość wy­maga dojrzałości miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę.....Od krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­ni, od drze­wa nad wodą wy­maga się owoców.Niep­rawda, że miłość wy­maga poświęceń; to poświęce­nia wy­magają miłości.Miłość wy­maga poświęceń, czy więc jes­teśmy na nią go­towi ?