Miłość podobna jest do dobrego wina: przebierzesz nieco miarkę i już jesteś chory.


miłość-podobna-jest-do-dobrego-wina-przebierzesz-nieco-miarkę-i-już-jesteś-chory
john steinbeckmiłośćpodobnajestdodobregowinaprzebierzeszniecomiarkęjużjesteśchorymiłość podobnapodobna jestjest dodo dobregodobrego winaprzebierzesz nieconieco miarkęmiarkę ii jużjuż jesteśjesteś chorymiłość podobna jestpodobna jest dojest do dobregodo dobrego winaprzebierzesz nieco miarkęnieco miarkę imiarkę i jużi już jesteśjuż jesteś chorymiłość podobna jest dopodobna jest do dobregojest do dobrego winaprzebierzesz nieco miarkę inieco miarkę i jużmiarkę i już jesteśi już jesteś chorymiłość podobna jest do dobregopodobna jest do dobrego winaprzebierzesz nieco miarkę i jużnieco miarkę i już jesteśmiarkę i już jesteś chory

Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina! Miłość jest podobna do spożywanych grzybów. Gdy się człowiek spostrzeże, że nie są prawdziwe, jest już za późno.Życie jest doprawdy zabawne: jedno słowo wyszeptane przed ołtarzem i już jesteś żonaty - jedno słówko wyszeptane we śnie i już jesteś rozwiedziony.Nieco obłąkania jest zawsze w miłości, lecz i w obłąkaniu jest nieco rozsądku.Miłość podobna jest do kartofli: jest czternaście sposobów przygotowania jej.Umieranie jest czymś nieco obrzydliwym, tak jak rodzenie się czymś nieco śmiesznym.