Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do tego przyczyny.


miłość-podobna-jest-do-wiary-człowiek-kocha-bo-kocha-bez-głębszej-do-tego-przyczyny
romain rollandmiłośćpodobnajestdowiaryczłowiekkochabobezgłębszejtegoprzyczynymiłość podobnapodobna jestjest dodo wiaryczłowiek kochabo kochabez głębszejgłębszej dodo tegotego przyczynymiłość podobna jestpodobna jest dojest do wiarybez głębszej dogłębszej do tegodo tego przyczynymiłość podobna jest dopodobna jest do wiarybez głębszej do tegogłębszej do tego przyczynymiłość podobna jest do wiarybez głębszej do tego przyczyny

Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej tego przyczyny.Miłość po­dob­na jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do te­go przyczyny.Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.Cała miłość nie warta jest złamanego szeląga, jeśli nie kocha się kogoś takim, jakim jest. Inaczej bowiem nie potrzebny byłby do tego człowiek, wystarczyłby król karciany.Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco.Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem.