Miłość polega na podziwianiu i rozwijaniu miłych cech osoby kochanej - pod warunkiem, że samemu się korzysta z jej błogosławionych skutków.


miłość-polega-na-podziwianiu-i-rozwijaniu-miłych-cech-osoby-kochanej-pod-warunkiem-że-samemu-ę-korzysta-z-jej-błogosławionych-skutków
samuel coleridgemiłośćpoleganapodziwianiurozwijaniumiłychcechosobykochanejpodwarunkiemżesamemusiękorzystajejbłogosławionychskutkówmiłość polegapolega nana podziwianiupodziwianiu ii rozwijaniurozwijaniu miłychmiłych cechcech osobyosoby kochanejkochanejpodpod warunkiemże samemusamemu sięsię korzystakorzysta zz jejjej błogosławionychbłogosławionych skutkówmiłość polega napolega na podziwianiuna podziwianiu ipodziwianiu i rozwijaniui rozwijaniu miłychrozwijaniu miłych cechmiłych cech osobycech osoby kochanejosoby kochanejpod warunkiemże samemu sięsamemu się korzystasię korzysta zkorzysta z jejz jej błogosławionychjej błogosławionych skutkówmiłość polega na podziwianiupolega na podziwianiu ina podziwianiu i rozwijaniupodziwianiu i rozwijaniu miłychi rozwijaniu miłych cechrozwijaniu miłych cech osobymiłych cech osoby kochanejcech osoby kochanejże samemu się korzystasamemu się korzysta zsię korzysta z jejkorzysta z jej błogosławionychz jej błogosławionych skutkówmiłość polega na podziwianiu ipolega na podziwianiu i rozwijaniuna podziwianiu i rozwijaniu miłychpodziwianiu i rozwijaniu miłych cechi rozwijaniu miłych cech osobyrozwijaniu miłych cech osoby kochanejmiłych cech osoby kochanejże samemu się korzysta zsamemu się korzysta z jejsię korzysta z jej błogosławionychkorzysta z jej błogosławionych skutków

Prawdziwa miłość przenika tajemnice i samotność kochanej osoby, pozwalając jej zachować swoje sekrety i pozostawia jej wewnętrzną wolność.Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nimMiłość nie jest nigdy taka sama. Jest zawsze oryginalna i zmienia się stale, zależnie od charakteru i indywidualnych cech osoby, którą kochamy.Ja błędy popełniam nieustannie, ale uważam, że to jest nieuniknione i nie ma co się wobec tego napinać i kontrolować, bo przestanę być normalnym człowiekiem i ze spontanicznej osoby zmienię się w poprawną nauczycielkę. Jeżeli mam uczyć dalej, to pod warunkiem, że będę sobą, ze swoimi wszystkimi głupotami i mądrościami, wadami i zaletami.Więcej osiągniesz z pomocą miłych stów i pistoletu, niż używając tylko miłych słów.Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą pod warunkiem, że jej nie kocha.