Miłość powinna przebaczyć wszystkie grzechy, lecz nigdy grzechów przeciwko niej.


miłość-powinna-przebaczyć-wszystkie-grzechy-lecz-nigdy-grzechów-przeciwko-niej
oscar wildemiłośćpowinnaprzebaczyćwszystkiegrzechylecznigdygrzechówprzeciwkoniejmiłość powinnapowinna przebaczyćprzebaczyć wszystkiewszystkie grzechylecz nigdynigdy grzechówgrzechów przeciwkoprzeciwko niejmiłość powinna przebaczyćpowinna przebaczyć wszystkieprzebaczyć wszystkie grzechylecz nigdy grzechównigdy grzechów przeciwkogrzechów przeciwko niejmiłość powinna przebaczyć wszystkiepowinna przebaczyć wszystkie grzechylecz nigdy grzechów przeciwkonigdy grzechów przeciwko niejmiłość powinna przebaczyć wszystkie grzechylecz nigdy grzechów przeciwko niej

Na sumieniu Polski ciąży wiele grzechów przeciwko sobie, ale ani jeden przeciwko innym narodom.Kobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdę, jaką jej wyrządził, nigdy jednak nie przebaczy ofiar, jakie dla niej ponosi.Wszystkie zawody są sprzysiężeniem przeciwko laikom.Miłość powinna być gorąca, jak groźna lawa wulkaniczna. gwałtowna niby potok rwący i jak dynamit dynamiczna. Miłość powinna być burzliwa, jak halny, który ścina drzewa, i nieszczęśliwa i szczęśliwa, również szalona jak ulewa.Kobieta jest jedną wielką epicką powieścią; są w niej wszystkie wątki - dramat, miłość, radość i codzienność.Świat nigdy nie może przebaczyć tym, co nic nie zawinili.