Miłość pozwala widzieć to, czego inni nie widzą.


miłość-pozwala-widzieć-to-czego-inni-nie-widzą
michel quoistmiłośćpozwalawidziećtoczegoinniniewidząmiłość pozwalapozwala widziećczego inniinni nienie widząmiłość pozwala widziećczego inni nieinni nie widzączego inni nie widzą

Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.Nikt nie przyznaje się chętnie do siebie takiego, jakim go widzą inni ludzie.W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję.Wielu ludzi traci cierpliwość tylko dlatego, że widzą, jak inni zachowują spokój.Ludzie widzą tylko to, do zobaczenia czego zostali przygotowaniSekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni.