Miłość prawdziwa składa się z rzeczy nieskończenie wielkich i zarazem nieskończenie małych.


miłość-prawdziwa-składa-ę-z-rzeczy-nieskończenie-wielkich-i-zarazem-nieskończenie-łych
wictor hugomiłośćprawdziwaskładasięrzeczynieskończeniewielkichzarazemmałychmiłość prawdziwaprawdziwa składaskłada sięz rzeczyrzeczy nieskończenienieskończenie wielkichwielkich ii zarazemzarazem nieskończenienieskończenie małychmiłość prawdziwa składaprawdziwa składa sięskłada się zsię z rzeczyz rzeczy nieskończenierzeczy nieskończenie wielkichnieskończenie wielkich iwielkich i zarazemi zarazem nieskończeniezarazem nieskończenie małychmiłość prawdziwa składa sięprawdziwa składa się zskłada się z rzeczysię z rzeczy nieskończeniez rzeczy nieskończenie wielkichrzeczy nieskończenie wielkich inieskończenie wielkich i zarazemwielkich i zarazem nieskończeniei zarazem nieskończenie małychmiłość prawdziwa składa się zprawdziwa składa się z rzeczyskłada się z rzeczy nieskończeniesię z rzeczy nieskończenie wielkichz rzeczy nieskończenie wielkich irzeczy nieskończenie wielkich i zarazemnieskończenie wielkich i zarazem nieskończeniewielkich i zarazem nieskończenie małych

Ludzie nieskończenie mali są zwykle nieskończenie dumni.Miłość - oto jedyna namiętność wystarczająco duża, byśmy mogli ją przypisać nieskończenie małym.Miłość – oto jedyna namiętność wystarczająco duża, byśmy mogli ją przypisać nieskończenie małym.Nasz ból przedłuża się i zwiększa nieskończenie na skutek refleksji, jakiej nad nim dokonujemy.To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejsze od tego, co posiadam.Życie byłoby nieskończenie szczęśliwsze, gdybyśmy mogli rozpocząć je w wieku lat osiemdziesięciu i stopniowo zbliżać się do osiemnastu.