Miłość prawdziwie wielka najczęściej bywa nieszczęśliwa, a miłość nieszczęśliwa zazwyczaj prowadzi do samobójstwa - w tej czy innej postaci.


miłość-prawdziwie-wielka-najczęściej-bywa-nieszczęśliwa-a-miłość-nieszczęśliwa-zazwyczaj-prowadzi-do-samobójstwa-w-tej-czy-innej
włodzimierz sołowiowmiłośćprawdziwiewielkanajczęściejbywanieszczęśliwamiłośćnieszczęśliwazazwyczajprowadzidosamobójstwatejczyinnejpostacimiłość prawdziwieprawdziwie wielkawielka najczęściejnajczęściej bywabywa nieszczęśliwamiłość nieszczęśliwanieszczęśliwa zazwyczajzazwyczaj prowadziprowadzi dodo samobójstwasamobójstwaw tejtej czyczy innejinnej postacimiłość prawdziwie wielkaprawdziwie wielka najczęściejwielka najczęściej bywanajczęściej bywa nieszczęśliwaa miłość nieszczęśliwamiłość nieszczęśliwa zazwyczajnieszczęśliwa zazwyczaj prowadzizazwyczaj prowadzi doprowadzi do samobójstwado samobójstwaw tejw tej czytej czy innejczy innej postacimiłość prawdziwie wielka najczęściejprawdziwie wielka najczęściej bywawielka najczęściej bywa nieszczęśliwaa miłość nieszczęśliwa zazwyczajmiłość nieszczęśliwa zazwyczaj prowadzinieszczęśliwa zazwyczaj prowadzi dozazwyczaj prowadzi do samobójstwaprowadzi do samobójstwaw tej czyw tej czy innejtej czy innej postacimiłość prawdziwie wielka najczęściej bywaprawdziwie wielka najczęściej bywa nieszczęśliwaa miłość nieszczęśliwa zazwyczaj prowadzimiłość nieszczęśliwa zazwyczaj prowadzi donieszczęśliwa zazwyczaj prowadzi do samobójstwazazwyczaj prowadzi do samobójstwaw tej czy innejw tej czy innej postaci

Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób.Szczęśliwa miłość może niekiedy przemawiać językiem pochlebstwa. Ale nieszczęśliwa miłość wyznaje zawsze prawdę.Praw­dzi­wa miłość mu­si być nieszczęśliwa.Szczęśliwa miłość dodaje skrzydeł, nieszczęśliwa - przyprawia rogi.Miłość należy do kosmetyków, albowiem nieszczęśliwa wybiela, szczęśliwa różuje.Miłość należy do kosmetyków, albowiem nieszczęśliwa wybiela, szczęśliwa różowieje.