Miłość - promień latarni morskiej wśród mroków i sztormów życia.


miłość-promień-latarni-morskiej-wśród-mroków-i-sztormów-życia
andrzej urbańczykmiłośćpromieńlatarnimorskiejwśródmrokówsztormówżyciamiłośćpromieńpromień latarnilatarni morskiejmorskiej wśródwśród mrokówmroków ii sztormówsztormów życiapromień latarnipromień latarni morskiejlatarni morskiej wśródmorskiej wśród mrokówwśród mroków imroków i sztormówi sztormów życiapromień latarni morskiejpromień latarni morskiej wśródlatarni morskiej wśród mrokówmorskiej wśród mroków iwśród mroków i sztormówmroków i sztormów życiapromień latarni morskiej wśródpromień latarni morskiej wśród mrokówlatarni morskiej wśród mroków imorskiej wśród mroków i sztormówwśród mroków i sztormów życia

Przychodzimy z głębi mroków, dochodzimy do głębokich mroków, między nimi jasna przestrzeń - życie.Miłość dodaje otuchy, jak promień słońca po deszczu.Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna.Wrażenie, jakie miłość zostawia w sercu kobiety, podobne jest do rysunku nakreślonego na śniegu. Pierwszy promień słońca roztapia go.Królestwo roślin tak łatwo sobie wyobrazić jako najbliższe sąsiedztwo królestwa śmierci. Tutaj, w zieleni ziemi, wśród cmentarnych drzew, wśród kiełkującego kwiecia, tkwi być może tajemnica przeobrażenia i zagadka życia, nad którymi się głowimy.Niejeden co pchał się na świecznik zawisł, na latarni.