miłość-przychodzi-z wiekiem-i cza­sem-ale-żeby-tą miłość-w so­bie-od­na­źć-trze­ba-w ą-uwie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
rychcikmiłośćprzychodziz wiekiemi cza­semależebytą miłośćw so­bieod­na­leźćtrze­baw niąuwie­rzyć~pa­wełrychlica miłość przychodziprzychodzi z wiekiemz wiekiem i cza­semale żebyżeby tą miłośćtą miłość w so­biew so­bie od­na­leźćod­na­leźć trze­batrze­ba w nią~pa­weł rychlica miłość przychodzi z wiekiemprzychodzi z wiekiem i cza­semale żeby tą miłośćżeby tą miłość w so­bietą miłość w so­bie od­na­leźćw so­bie od­na­leźć trze­baod­na­leźć trze­ba w niąmiłość przychodzi z wiekiem i cza­semale żeby tą miłość w so­bieżeby tą miłość w so­bie od­na­leźćtą miłość w so­bie od­na­leźć trze­baw so­bie od­na­leźć trze­ba w niąale żeby tą miłość w so­bie od­na­leźćżeby tą miłość w so­bie od­na­leźć trze­batą miłość w so­bie od­na­leźć trze­ba w nią

Żeby żyć trze­ba uwie­rzyć, a później walczyć.Trze­ba być za­kocha­nym, żeby uwie­rzyć w anioły.Cza­sem człowiek nie jest ład­ny, lecz in­ni pragną go zaw­sze widzieć... bo, gdy do nich przychodzi, przy­nosi w so­bie miłość...Cza­sem trze­ba so­bie od­puścić ofiarę, żeby przeżyć ...Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...