Miłość przykładem prag­nienia - wy­kończy nas jej brak.


miłość-przykładem-prag­nienia- wy­kończy-nas-jej-brak
wizzmiłośćprzykłademprag­nienia wy­kończynasjejbrakmiłość przykłademprzykładem prag­nienia wy­kończy nasnas jejjej brakmiłość przykładem prag­nienia wy­kończy nas jejnas jej brak wy­kończy nas jej brak

Miłość - wszędzie jej pełno, a każdemu jej brak.Miłość - wszędzie jej pełno, a każde­mu jej brak.Czyż nasza miłość mogłaby is­tnieć bez ofiary, bez re­zyg­nacji z prag­nienia po­siada­nia wszystkiego? Żad­na wo­da nie uga­si prag­nienia miłości, żad­na powódź jej nie zatopi.Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem, a jeśli to nie odnosi skutku, to przykładem odstraszającym.Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.