Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki.


miłość-realizuje-ę-poprzez-naszą-osobowość-nasz-charakter-prawidłowo-ukształtowana-osobowość-tworzy-prawidłowe-związki-między-ludźmi
urszula ruszkowskamiłośćrealizujesiępoprzeznasząosobowośćnaszcharakterprawidłowoukształtowanaosobowośćtworzyprawidłowezwiązkimiędzyludźminatomiastspaczonycharakterspaczonezwiązkimiłość realizujerealizuje sięsię poprzezpoprzez nasząnaszą osobowośćnasz charakterprawidłowo ukształtowanaukształtowana osobowośćosobowość tworzytworzy prawidłoweprawidłowe związkizwiązki międzymiędzy ludźminatomiast spaczonyspaczony charaktercharakter tworzytworzy spaczonespaczone związkimiłość realizuje sięrealizuje się poprzezsię poprzez nasząpoprzez naszą osobowośćprawidłowo ukształtowana osobowośćukształtowana osobowość tworzyosobowość tworzy prawidłowetworzy prawidłowe związkiprawidłowe związki międzyzwiązki między ludźminatomiast spaczony charakterspaczony charakter tworzycharakter tworzy spaczonetworzy spaczone związki

Mam dziewiętnaście lat i niepotrzebna mi osobowość, ponieważ mam charakter. -Dorota Masłowska
mam-dziewiętnaście-lat-i-niepotrzebna-mi-osobowość-ponieważ-mam-charakter
Szkoła to miejsce, w którym zaczynamy tracić naszą własną osobowość. -Michel Tournier
szkoła-to-miejsce-w-którym-zaczynamy-tracić-naszą-własną-osobowość
dlacze­go w naszych cza­sach por­tfel mu­si zastąpić naszą osobowość?  -wenaa01
dlacze­go-w naszych-cza­sach-por­tfel-mu­-zastąpić-naszą-osobowość 
Charakter każdej kobiety mieści się między dwoma biegunami, którymi są miłość i zemsta. -Felix Lope De Vega Carpio
charakter-każdej-kobiety-mieś-ę-między-dwoma-biegunami-którymi-są-miłość-i-zemsta
Związki zawodowe - mechanizm transmisyjny między partią komunistyczną a masami. -Włodzimierz Lenin
związki-zawodowe-mechanizm-transmisyjny-między-partią-komunistyczną-a-masami