Miłość rozbija okowy samotności.


miłość-rozbija-okowy-samotnoś
andre mauroismiłośćrozbijaokowysamotnościmiłość rozbijarozbija okowyokowy samotnościmiłość rozbija okowyrozbija okowy samotnościmiłość rozbija okowy samotności

Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają.Kiedy zbyt pod­rażnić lu­dy, kruszą się okowy.Miłość roz­bi­ja oko­wy samotności.Przyjaźń rodzi miłość na pustyni samotności.Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wspierają.Miłość oz­nacza uwol­nić się wza­jem­nie z os­ta­tecznej samotności.