Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie.


miłość-rzeczy-łe-umie-zamieniać-na-rzeczy-wielkie
faustyna kowalska Śwmiłośćrzeczymałeumiezamieniaćnawielkiemiłość rzeczyrzeczy małemałe umieumie zamieniaćzamieniać nana rzeczyrzeczy wielkiemiłość rzeczy małerzeczy małe umiemałe umie zamieniaćumie zamieniać nazamieniać na rzeczyna rzeczy wielkiemiłość rzeczy małe umierzeczy małe umie zamieniaćmałe umie zamieniać naumie zamieniać na rzeczyzamieniać na rzeczy wielkiemiłość rzeczy małe umie zamieniaćrzeczy małe umie zamieniać namałe umie zamieniać na rzeczyumie zamieniać na rzeczy wielkie

Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób.Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę - wielkie upadają.At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, a to z wielką miłością.Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.