Miłość: rzeczywistość w krainie fantazji.


miłość-rzeczywistość-w-krainie-fantazji
charles maurice talleyrand - perigordmiłośćrzeczywistośćkrainiefantazjirzeczywistość ww krainiekrainie fantazjirzeczywistość w krainiew krainie fantazjirzeczywistość w krainie fantazji

Miłość to rzeczywistość w krainie fantazji.Miłość: rzeczy­wis­tość w krainie fantazji.Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałyby przekształcić w rzeczywistość.Miłość - iluzja skrzydeł, a rzeczywistość łańcuchów.Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem.Miłość jest tylko wymianą dwóch fantazji i zetknięciem dwóch naskórków.