Miłość, sama przez się, ma skłonności do stwa-rzania legendy i mitologizowania własnych początków.


miłość-sama-przez-ę-skłonnoś-do-stwa-rzania-legendy-i-mitologizowania-własnych-początków
milan kunderamiłośćsamaprzezsięskłonnościdostwarzanialegendymitologizowaniawłasnychpoczątkówsama przezprzez sięma skłonnościskłonności dolegendy ii mitologizowaniamitologizowania własnychwłasnych początkówsama przez sięma skłonności dolegendy i mitologizowaniai mitologizowania własnychmitologizowania własnych początkówlegendy i mitologizowania własnychi mitologizowania własnych początkówlegendy i mitologizowania własnych początków

Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem.Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności.Miłość daje siebie i tylko siebie, w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania i nie da się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia.Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem.Pochwa­lanie cię przez dob­rych ma tę samą war­tość co potępianie cię przez złych.