Miłość, sama przez się, ma skłonności do stwa-rzania legendy i mitologizowania własnych początków.


miłość-sama-przez-ę-skłonnoś-do-stwa-rzania-legendy-i-mitologizowania-własnych-początków
milan kunderamiłośćsamaprzezsięskłonnościdostwarzanialegendymitologizowaniawłasnychpoczątkówsama przezprzez sięma skłonnościskłonności dolegendy ii mitologizowaniamitologizowania własnychwłasnych początkówsama przez sięma skłonności dolegendy i mitologizowaniai mitologizowania własnychmitologizowania własnych początkówlegendy i mitologizowania własnychi mitologizowania własnych początkówlegendy i mitologizowania własnych początków

Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem. -Madame de Stael
miłość-to-symbol-wiecznoś-niszczy-poczucie-czasu-wymazuje-pamięć-początków-i-obawę-przed-końcem
Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec
Życie-człowieka-do-pewnego-wieku-składa-ę-z-własnych-trosk-i-własnych-przyjemnoś-zaś-na-starość-z-własnych-trosk-i-cudzych-przyjemnoś
Miłość daje siebie i tylko siebie, w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania i nie da się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia. -Khalil Gibran
miłość-daje-siebie-i-tylko-siebie-w-niej-wszystko-ę-zawiera-miłość-nic-nie-pochłania-i-nie-da-ę-pochłonąć-gdyż-miłość-samą-miłośą
Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów. -Anonim
czytanie-to-jest-odnajdywanie-własnych-bogactw-i-własnych-możliwoś-przy-pomocy-cudzych-słów
Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem. -Jeremy Bentham
przyjemność-jest-sama-przez-ę-dobrem-a-cierpienie-złem
Pochwa­lanie cię przez dob­rych ma tę samą war­tość co potępianie cię przez złych. -Cyceron
pochwa­lanie-ę-przez-dob­rych- tę samą-war­tość-co potępianie-ę-przez-złych