Miłość silniejsza jest od śmierci, ale zdarza się, że mizerny nałóg silniejszy jest od miłości.


miłość-silniejsza-jest-od-śmierci-ale-zdarza-ę-że-mizerny-nałóg-silniejszy-jest-od-miłoś
marie von ebner - eschenbachmiłośćsilniejszajestodśmiercialezdarzasiężemizernynałógsilniejszymiłościmiłość silniejszasilniejsza jestjest odod śmierciale zdarzazdarza sięże mizernymizerny nałógnałóg silniejszysilniejszy jestjest odod miłościmiłość silniejsza jestsilniejsza jest odjest od śmierciale zdarza sięże mizerny nałógmizerny nałóg silniejszynałóg silniejszy jestsilniejszy jest odjest od miłościmiłość silniejsza jest odsilniejsza jest od śmierciże mizerny nałóg silniejszymizerny nałóg silniejszy jestnałóg silniejszy jest odsilniejszy jest od miłościmiłość silniejsza jest od śmierciże mizerny nałóg silniejszy jestmizerny nałóg silniejszy jest odnałóg silniejszy jest od miłości

Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości. -Marek Hłasko
wielka-miłość-zdarza-ę-w-życiu-tylko-raz-wszystko-co-następuje-potem-jest-tylko-szukaniem-tej-utraconej-miłoś
O miłości!Wszelkim chorobom lekarstwo się zdarza, jedynie miłość nie chce mieć lekarza. -Jan Gawiński
o-miłośwszelkim-chorobom-lekarstwo-ę-zdarza-jedynie-miłość-nie-chce-mieć-lekarza