Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą.


miłość-swoją-a-zmysły-swoją-zwykły-chodzić-drogą
jerzy filip gąssowskimiłośćswojązmysłyswojązwykłychodzićdrogąmiłość swojązmysły swojąswoją zwykłyzwykły chodzićchodzić drogąa zmysły swojązmysły swoją zwykłyswoją zwykły chodzićzwykły chodzić drogąa zmysły swoją zwykłyzmysły swoją zwykły chodzićswoją zwykły chodzić drogąa zmysły swoją zwykły chodzićzmysły swoją zwykły chodzić drogą

Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność. -Honore de Balzac
socjalizm-który-chwali-ę-swoją-młodośą-jest-starym-matkobójcą-to-on-zawsze-zabijał-swoja-matkę-republikę-i-swoja-siostrę-wolność
Swoją drogą każdy błądzi.   -Papużka
swoją-drogą-każdy-błądzi- 
Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią. -Stephen Covey
Żyj-kierując-ę-swoją-wyobraźą-nie-swoją-historią
Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie. -Łukasz Kacprowicz
człowiek-sukcesu-idzie-swoją-drogą-w-swoim-tempie
Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. -Alighieri Dante
idź-swoją-drogą-a-ludzie-niech-mówią-co-chcą