Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą.


miłość-swoją-a-zmysły-swoją-zwykły-chodzić-drogą
jerzy filip gąssowskimiłośćswojązmysłyswojązwykłychodzićdrogąmiłość swojązmysły swojąswoją zwykłyzwykły chodzićchodzić drogąa zmysły swojązmysły swoją zwykłyswoją zwykły chodzićzwykły chodzić drogąa zmysły swoją zwykłyzmysły swoją zwykły chodzićswoją zwykły chodzić drogąa zmysły swoją zwykły chodzićzmysły swoją zwykły chodzić drogą

Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność.Swoją drogą każdy błądzi.  Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią.Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie.Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą.