Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości.


miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś
saka guchi angomiłośćszczęśliwajakrównieżnieszczęśliwapełnajestniepokojucierpieńszaleństwataksamozazdrościmiłość szczęśliwajak równieżrównież nieszczęśliwapełna jestjest niepokojui taktak samosamo pełnapełna zazdrościjak również nieszczęśliwapełna jest niepokojui tak samotak samo pełnasamo pełna zazdrościi tak samo pełnatak samo pełna zazdrościi tak samo pełna zazdrości

Szczęśliwa miłość może niekiedy przemawiać językiem pochlebstwa. Ale nieszczęśliwa miłość wyznaje zawsze prawdę. -William Wilkie Collins
szczęśliwa-miłość-może-niekiedy-przemawiać-językiem-pochlebstwa-ale-nieszczęśliwa-miłość-wyznaje-zawsze-prawdę
Szczęśliwa miłość dodaje skrzydeł, nieszczęśliwa - przyprawia rogi. -Aldona Różanek
szczęśliwa-miłość-dodaje-skrzydeł-nieszczęśliwa-przyprawia-rogi
Miłość należy do kosmetyków, albowiem nieszczęśliwa wybiela szczęśliwa różuje. -Henryk Sienkiewicz
miłość-należy-do-kosmetyków-albowiem-nieszczęśliwa-wybiela-szczęśliwa-różuje