Miłość to ta­ki stan, w którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawą two­jego szczęścia.


miłość-to ­ki-stan-w którym szczęście-dru­giej-oso­by-jest pod­stawą-two­jego-szczęścia
robert heinleinmiłośćto ta­kistanw którym szczęściedru­giejoso­byjest pod­stawątwo­jegoszczęściamiłość to ta­kito ta­ki stanw którym szczęście dru­giejdru­giej oso­byoso­by jest pod­stawąjest pod­stawą two­jegotwo­jego szczęściamiłość to ta­ki stanw którym szczęście dru­giej oso­bydru­giej oso­by jest pod­stawąoso­by jest pod­stawą two­jegojest pod­stawą two­jego szczęściaw którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawądru­giej oso­by jest pod­stawą two­jegooso­by jest pod­stawą two­jego szczęściaw którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawą two­jegodru­giej oso­by jest pod­stawą two­jego szczęścia

Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje. -H. Jackson Brown
miłość-zaczy­na ę-wte­dy-kiedy-szczęście-dru­giej-oso­by-sta­ ę-ważniej­sze-ż-twoje
Pod­stawą szczęścia jest wol­ność, a pod­stawą wol­ności odwaga. -Tukidydes
pod­stawą-szczęścia-jest wol­ność-a pod­stawą-wol­noś-odwaga
Miłość jest wte­dy, gdy niedos­ko­nałości dru­giej oso­by są dla Ciebie dos­ko­nałe mi­mo fak­tu, że nor­malnie by Ci przeszkadzały. -Nicole
miłość-jest wte­dy-gdy-niedos­ko­nałoś-dru­giej-oso­by-są dla-ciebie-­ko­nałe-mi­mo-fak­-że nor­malnie-by ci przeszkadzały
Miłość to nie tyl­ko stan emoc­jo­nal­ny, w którym uczu­cie do dru­giego człowieka prze­wyższa wszys­tko. To też tęskno­ta za miej­scem, w którym zos­ta­wiło się serce. -Devin
miłość-to nie tyl­ko-stan-emoc­jo­nal­ny-w którym uczu­cie-do dru­giego-człowieka-prze­wyższa-wszys­tko-to też-tęskno­
W ogóle pod­stawą cier­pienia jest trwa­nie, pod­stawą ra­dości jest chwila. -Fryderyk Chrystian Hebbel
w ogó-pod­stawą-cier­pienia-jest trwa­nie-pod­stawą-ra­doś-jest chwila