Miłość to dwie dusze w jed­nym ciele, przy­jaźń - to jed­na dusza w dwóch ciałach.


miłość-to dwie-dusze-w jed­nym-ciele-przy­jaźń- to jed­na-dusza-w dwóch-ciałach
tadeusz kotarbińskimiłośćto dwieduszew jed­nymcieleprzy­jaźń to jed­naduszaw dwóchciałachmiłość to dwieto dwie duszedusze w jed­nymw jed­nym ciele to jed­na duszadusza w dwóchw dwóch ciałachmiłość to dwie duszeto dwie dusze w jed­nymdusze w jed­nym ciele to jed­na dusza w dwóchdusza w dwóch ciałachmiłość to dwie dusze w jed­nymto dwie dusze w jed­nym ciele to jed­na dusza w dwóch ciałachmiłość to dwie dusze w jed­nym ciele

Miłość - to dwie dusze w jednym ciele. Przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. A gdy miłość łączy sę z przyjaźną, powstaje wówczas jedność podwójna i zupełna.Przy­jaciele - jed­na dusza w dwóch ciałach.Przy­jaciel to jed­na dusza w dwóch ciałach.Miłość - dwie dusze w jednym, zjednoczonym ciele.Kim są przyjaciele? Jedną duszą mieszkającą w dwóch ciałach.Jak w ogóle opi­sać miłość, w której nic się nie dzieje i dziać nie może, miłość której ujaw­nić nie wol­no ani jed­nym słowem, ani jed­nym drgnięciem twarzy, ani jed­nym spoj­rze­niem? Miłość zaw­sze do cze­goś dąży, na coś cze­ka, a na cóż mogłem cze­kać ja, cze­go się spodziewać?