Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie.


miłość-to-coś-znacznie-więcej-ż-pragnienie-erotyczne-to-próba-ucieczki-przed-samotnośą-którą-większość-tak-kobiet-jak-i-mężczyzn
bertrand russellmiłośćtocośznaczniewięcejniżpragnienieerotycznepróbaucieczkiprzedsamotnościąktórąwiększośćtakkobietjakmężczyznodczuwaprzezcałeżyciecoś znacznieznacznie więcejniż pragnieniepragnienie erotycznepróba ucieczkiucieczki przedprzed samotnościąktórą większośćwiększośćtaktak kobietjak ii mężczyznmężczyznodczuwaodczuwa przezprzez całecałe życiemiłość to coścoś znacznie więcejniż pragnienie erotycznepróba ucieczki przeducieczki przed samotnościąktórą większośćtak kobietjak i mężczyzni mężczyznodczuwa przezodczuwa przez całeprzez całe życie

Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie.Pędziłem w przyszłość, upajając się samotnością - siostrą buntu, rozpoczynając tę podróż ku samemu sobie, którą odbywamy po omacku przez całe życie.Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu, niż rozsądkowi.Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu niż rozsądkowi.Znacznie łat­wiej zacho­wać przez całe życie wier­ność ser­cu niż rozsądkowi.