Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie.


miłość-to-coś-znacznie-więcej-ż-pragnienie-erotyczne-to-próba-ucieczki-przed-samotnośą-którą-większość-tak-kobiet-jak-i-mężczyzn
bertrand russellmiłośćtocośznaczniewięcejniżpragnienieerotycznepróbaucieczkiprzedsamotnościąktórąwiększośćtakkobietjakmężczyznodczuwaprzezcałeżyciecoś znacznieznacznie więcejniż pragnieniepragnienie erotycznepróba ucieczkiucieczki przedprzed samotnościąktórą większośćwiększośćtaktak kobietjak ii mężczyznmężczyznodczuwaodczuwa przezprzez całecałe życiemiłość to coścoś znacznie więcejniż pragnienie erotycznepróba ucieczki przeducieczki przed samotnościąktórą większośćtak kobietjak i mężczyzni mężczyznodczuwa przezodczuwa przez całeprzez całe życie

Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie. -Bertrand Russel
miłość-jest-główną-drogą-ucieczki-od-samotnoś-która-gnębi-większość-mężczyzn-i-kobiet-przez-całe-życie
Pędziłem w przyszłość, upajając się samotnością - siostrą buntu, rozpoczynając tę podróż ku samemu sobie, którą odbywamy po omacku przez całe życie. -Artur Miller
pędziłem-w-przyszłość-upajając-ę-samotnośą-siostrą-buntu-rozpoczynając-tę-podróż-ku-samemu-sobie-którą-odbywamy-po-omacku-przez
Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu, niż rozsądkowi. -Georges Braque
znacznie-łatwiej-zachować-przez-całe-życie-wierność-sercu-ż-rozsądkowi
Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu niż rozsądkowi. -Georges Braque
znacznie-łatwiej-zachować-przez-całe-życie-wierność-sercu-ż-rozsądkowi
Znacznie łat­wiej zacho­wać przez całe życie wier­ność ser­cu niż rozsądkowi. -Georges Braque
znacznie-łat­wiej-zacho­wać-przez-całe-życie-wier­ność-ser­cu-ż-rozsądkowi