Miłość - to dwie dusze w jednym ciele. Przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. A gdy miłość łączy sę z przyjaźną, powstaje wówczas jedność podwójna i zupełna.


miłość-to-dwie-dusze-w-jednym-ciele-przyjaźń-to-jedna-dusza-w-dwóch-ciałach-a-gdy-miłość-łączy-sę-z-przyjaźną-powstaje-wówczas
anonimmiłośćtodwieduszejednymcieleprzyjaźńjednaduszadwóchciałachgdymiłośćłączyprzyjaźnąpowstajewówczasjednośćpodwójnazupełnamiłośćdwie duszedusze ww jednymjednym cieleprzyjaźńjedna duszadusza ww dwóchdwóch ciałachgdy miłośćmiłość łączyłączy sęz przyjaźnąpowstaje wówczaswówczas jednośćjedność podwójnapodwójna ii zupełnadwie dusze wdusze w jednymw jednym cielejedna dusza wdusza w dwóchw dwóch ciałacha gdy miłośćgdy miłość łączymiłość łączy sęłączy sę zsę z przyjaźnąpowstaje wówczas jednośćwówczas jedność podwójnajedność podwójna ipodwójna i zupełna

Miłość to dwie dusze w jed­nym ciele, przy­jaźń - to jed­na dusza w dwóch ciałach. -Tadeusz Kotarbiński
miłość-to dwie-dusze-w jed­nym-ciele-przy­jaźń- to jed­na-dusza-w dwóch-ciałach
Kim są przyjaciele? Jedną duszą mieszkającą w dwóch ciałach. -Arystoteles
kim-są-przyjaciele-jedną-duszą-mieszkającą-w-dwóch-ciałach
Przy­jaciele - jed­na dusza w dwóch ciałach. -Arystoteles
przy­jaciele- jed­na-dusza-w dwóch-ciałach