Miłość to hostia, którą trzeba złamać we dwoje, i spożyć wspólnie w pocałunku.


miłość-to-hostia-którą-trzeba-złamać-we-dwoje-i-spożyć-wspólnie-w-pocałunku
alfred mussetmiłośćtohostiaktórątrzebazłamaćwedwojespożyćwspólniepocałunkuktórą trzebatrzeba złamaćzłamać wewe dwojei spożyćspożyć wspólniewspólnie ww pocałunkumiłość to hostiaktórą trzeba złamaćtrzeba złamać wezłamać we dwojei spożyć wspólniespożyć wspólnie wwspólnie w pocałunkuktórą trzeba złamać wetrzeba złamać we dwojei spożyć wspólnie wspożyć wspólnie w pocałunkuktórą trzeba złamać we dwojei spożyć wspólnie w pocałunku

Miłość to egoizm we dwoje.Miłość to egoizm we dwoje.Miłość: egoizm we dwoje.Miłość - egoizm we dwoje.Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tyko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.Pa­lenie za­bija, ale tyl­ko miłość może złamać ci serce. ang: Smo­king kil­ls, but on­ly lo­ve can break your heart.