Miłość - to jakaś ciemna zagadka.


miłość-to-jakaś-ciemna-zagadka
adam asnykmiłośćtojakaściemnazagadkamiłośćjakaś ciemnaciemna zagadkajakaś ciemna zagadka

Gdyby kobieta przestała być zagadką, świat stałby się nudny, a miłość przestałaby istnieć.Kiedy przeżywa się jakąś miłość, eli­minu­je ona miłości przeszłe i przyszłe.Miłość nie umiera: zawsze znajdzie jakąś drogę, aby wymknąć się śmierci.Mądrość jest zagadką.Zaz­drość zżera zmysły. Zżera ser­ce. Zżera miłość. Wy­pala ciemną dziurę na wie­rzchu mo­jej duszy i wpla­ta się co­raz głębiej. Nie sposób się przeciwstawiać. Nie, kiedy zacho­wujesz się TAK.Okrutną zagadką jest życie.