Miłość - to jakaś ciemna zagadka.


miłość-to-jakaś-ciemna-zagadka
adam asnykmiłośćtojakaściemnazagadkamiłośćjakaś ciemnaciemna zagadkajakaś ciemna zagadka

Gdyby kobieta przestała być zagadką, świat stałby się nudny, a miłość przestałaby istnieć. -Kazimierz Bukowski
gdyby-kobieta-przestała-być-zagadką-świat-stałby-ę-nudny-a-miłość-przestałaby-istnieć
Kiedy przeżywa się jakąś miłość, eli­minu­je ona miłości przeszłe i przyszłe. -Stanisław Dygat
kiedy-przeżywa ę-jakąś-miłość-eli­minu­-ona-miłoś-przeszłe-i przyszłe
Miłość nie umiera: zawsze znajdzie jakąś drogę, aby wymknąć się śmierci. -Gertrud von Le Fort
miłość-nie-umiera-zawsze-znajdzie-jakąś-drogę-aby-wymknąć-ę-śmierci